camping-glamping
Intertrek-travel

Auteursrecht

Oneigenlijk of ongeautoriseerd gebruik van de content, delen daarvan, foto’s of afbeeldingen maken inbreuk op de intellectuele rechten van Intertrek. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te verveelvoudigen, op te slaan in geautomatiseerde gegevensbestanden of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of opnamen, zonder voorafgaande toestemming van intertrek.nl, mits voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Logo’s, productnamen en iconen zijn merknamen/handelsmerken van intertrek.nl. Alle andere genoemde productnamen en/of merken behoren toe aan de desbetreffende eigenaren.

Links naar derden

Als bezoeker dient u zich te realiseren dat bepaalde links op intertrek.nl leiden naar informatie die niet afkomstig is van Intertrek. Deze informatie wordt niet gecontroleerd en/of onderhouden door Intertrek en hier is intertrek.nl dus niet aansprakelijk voor. Bovendien is Intertrek niet aansprakelijk voor de manier waarop deze websites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Voor informatie hierover verwijzen wij je door naar het privacybeleid, de disclaimer en de algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de website die jij bezoekt.

Privacy

Voor meer informatie met betrekking tot privacy verwijzen we naar onze privacyverklaring.

Redactie

Deze website wordt onderhouden door het webcare team en de marketingcommunicatie medewerkers van Intertrek. 
Vragen?

Heb je vragen, ondervind je problemen of heb je tips over deze website? Neem dan contact met ons op. Wij helpen jou dan uiteraard verder.